0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Hotline hỗ trợ: 0938.456.073 - 0913.96.4646

GIẤY CHỨNG NHẬN - KIỂM ĐỊNH

Để đảm bảo với khách hàng về chất lượng sản phẩm của mình, yến sào Cần Giờ Trang Nhi tiến hành tự giác đem sản phẩm của mình đi kiểm định đầy đủ tại các cơ quan nhà nước 6 tháng 1 lần để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng. 

Giấy chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 


Giấy công bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm


Kết Quả Thử Nghiệm H5N1


Kết quả thử nghiệm các thành phần dinh dưỡng của yến sào